Tạp chí công nghệ Việt Nam

Cách xem tướng gà ( P1 )

ĐÙI GÀ“Đùi dài, khoản ngắn chẳng sơ ai”Đùi được tính từ đầu gối trỏ lên đến hết, có nơi gọi là “tỏi gà”.Đùi phải dài và to, càng to…