mỏ apatit lớn nhất ở vùng trung du và miền núi bắc bộ thuộc tỉnh