À à Xin chào các bạn thì các bạn theo  chân học Nguyễn đi ra vườn cho gà ăn. à à. ừ ừ. ừ ừ. Ừ Từ nhà mình ra ngoài ở chỗ  trang trại cần nuôi cái vườn  . để nuôi gà thì là tặng 100 m hôm nay  vừa đi cho gà ăn mì quay một đoạn là  . chia sẻ về hợp quê h

À à Xin chào các bạn thì các bạn theo  chân học Nguyễn đi ra vườn cho gà ăn. à à. ừ ừ. ừ ừ. Ừ Từ nhà mình ra ngoài ở chỗ  trang trại cần nuôi cái vườn  . để nuôi gà thì là tặng 100 m hôm nay  vừa đi cho gà ăn mì quay một đoạn là  . chia sẻ về hợp quê hương học Nguyễn  nơi học Nguyễn sinh ra và lớn lên ở. thì các bạn để theo dõi nhiều video của học miễn  là chia sẻ về nuôi và chăm sóc và cho vào kênh là  . quý hơn để xem cái vị sao liên quan đến phân tích  đoạn nửa vàng hơn về chứ hôn gà chọi thì các bạn  . nhớ nhấn chuông nhấn nút đăng ký đầu đỏ vẫn phải  là nhấn vào những khuôn thông báo để nhận video  . đã liên tục cập nhật những viddeo liên quan đến  nuôi và chăm sóc con gà cho thế mình có cả cái  . này cái này là cái vỏ các bạn cái này mình dùng  để cất cá để mình chế biến làm thức ăn cho gà  . chọi của mình ăn ở quê quê mình thì cái cá lau  kính hay gọi là cá dọn bể nói nhiều lắm như là.

https://www.youtube.com/watch?v=TT_FFnhQvn8

https://youtu.be/TT_FFnhQvn8À à Xin chào các bạn thì các bạn theo  chân học Nguyễn đi ra vườn cho gà ăn. à à. ừ ừ. ừ ừ. Ừ Từ nhà mình ra ngoài ở chỗ  trang trại cần nuôi cái vườn  . để nuôi gà thì là tặng 100 m hôm nay  vừa đi cho gà ăn mì quay một đoạn là  . chia sẻ về hợp quê h