Kê kinh là sách dạy lựa gà, xem vảy gà, tất cả đều dựa trên kinh nghiệm, không thể giải thích trên cơ sở khoa học nào cả. Do vậy người trước đề xướng, người sau chỉ có việc theo, tuy nhiên, đã là kinh nghiệm, tồn tại qua nhiều, rất nhiều thế hệ, thì dĩ nhiên, kè kinh phải có một giá trị chính xác.

Như thế chỉ có việc tin và áp dụng những gì mà kê kinh biên soạn, không thể nhờ đến các giải thích dựa trên cơ sở khoa học.

Kê kinh tồn tại qua nhiều thế hệ, theo luật đào thải, dĩ nhiên phải có phần chính xác, nếu không thì không ai lại phải nhọc công nghe theo cả.

1- Vảy đóng hai hàng tức hàng thành và hàng quách trơn tru, to vuông, không nát, không nứt, không thừa, không thiếu là vảy tốt, gà hay.

2- Vảy vấn là vảy lớn liền một miếng, không có vết phân chia dọc.

Vấn cán là vấn ở ông chân.
Vấn khâu là vân ở dưới cựa.
Vấn chậu là vân ở cổ chân, còn gọi là phủ địa.

Các loại vảy chính là:

1- Vảy án thiên là vấn (vảy to) đóng sát đầu gối, từ 1 đến 3 là tốt, như câu thiệu: Án thiên tại hạt tất thị quí kê: Vảy án thiên tại gối là gà quí.

2- Vảy phủ địa là vấn (vảy to) đóng trên chậu, tức cổ chân, cũng là vảy của gà hay.

3- Vảy liên giáp gọi là liên giáp vấn là vảy của con gà quí như câu thiệu: Liên giáp nội thị quí kê tức là vảy liền giáp nội là gà quí.

cach xem vay ga de chon ga ung y 4

4- Vảy nhật thần là vảy liên giáp vấn, tức vảy to mắt ở giữa, cũng là vảy định là gà quí như câu thiệu: Nhật thần tất quí kê chi nạp: vảy nhật thần là vảy của con gà quí.

5- Vảy thủy ba tức là vấn, tức vảy to, xéo vì đứng hiên ngang không song song nhau.

6- Vảy tam linh tức vấn, tức vảy to, có hai đường nứt chia vảy to này ra ba phần.

7- Vảy tứ linh cũng là vảy to, nhưưg có ba đường nứt chia vảy to ra làm bốn phần.

8- Vảy khai vương có 4 vấn ngang nứt giữa vấn hai và vấn ba, đứng đầu trong các vảy tốt, gà rất hay rất quí.

9- Vảy khai tiền là vảy đóng ở trước chân gà, nhưng nếu vảy này nứt thì hoàn toàn không có nghĩa gì cả.

10- Vảy khai hậu đóng ỗ phía sau chân, là vảy của gà hay, gà quí, nhưng nếu vảy nứt thì không có nghĩa gì cả.

11- Vảy dặm chậu còn gọi là liên giáp ngoại là vảy nhỏ sát ngón chân trước.

12- Vảy ngậm thẻ là vảy đóng rất đều, nhưng có một vảy nhỏ chẻ hai, còn gọi là bể liên, là tướng của gà ra đến trường gà, do đông người, gà khớp, đá rất dở, thua, rất hay chết.

13- Vảy nát nổi là loại vảy nhỏ, như nát bấy ra từ gối trở xuống, đóng lộn xộn, không hàng ngũ gì cả.

14- Vảy cúc bồn là vảy gồm 4, 5 vảy chụm lại gần chậu, tức chân cổ gà.

15- Vảy rọc chậu là vảy cắt ngang chậu, tức cổ chân gà.

16- Vảy huyền châm ở ngay cựa có một vảy nhỏ, là vảy của gà hay, gà quí.

Gà có vảy huyền châm đá rất hăng, đâm nhiều, chém dữ, song cước, đá phát ngang đều cực kỳ lợi hại.

17- Vảy tam tài là vảy nhỏ 3 vảy nhỏ gọi là 3 dậm liền nhau, có biệt tài đá.

Gà có vảy tam tài là gà hay, gà quí, đòn tài mãnh liệt, được các nhà chơi gà sành sỏi rất quí, đá đâu ăn đấy, không lâu sẽ chịu số phận… ế độ.

18- Vảy ngũ quỷ hàm chân giông như vảy tam tài, nhưng dặm liền (dặm là vảy nhỏ) năm cải liên tiếp nhau.

Gà có vảy này đá rất có lực, đòn hiểm, ít có gà nào dương cự được quá hai hiệp, đúng là vảy của gà cực hay.

cach xem vay ga de chon ga ung y 6

19- Vảy đại giáp là vảy to hơn vảy bình thường, cực quí là 6 vảy lớn liên tục gọi là lục đại tướng, kế đó là đại giáp nội tức vảy lớn phía trong, con đại giáp ngoại là vảy lớn bên ngoài thì không có giá trị gì cả.

Đại giáp nội là 3 vảy to đóng bên trong, liền nhau thành một vảy to, gọi là gà có những thế đá rất độc, gà địch thử thường chết liền tại chỗ.

Trong 3 vảy dính liền nhau là đại giáp mà có một vảy nhỏ như hình vẽ, thì gọi là đại giáp giữ ngọc, gà có vảy này thì ra đòn nhanh như tên bắn, cực kỳ lợi hại, không gà nào chống đỡ nổi.

Trên đây là 19 vảy thường gặp, tôi ghi ra đây, vì trong cuộc chơi gà chọi, gặp được một trong 19 vảy này thì quả nhiên đã là diễm phúc.