“Bần đạo” được nổi rõ, ráp xàm và khít chặt mới tốt, những bần đạo nằm sát vảy lổn như: Thành, quách, ngón hậu v.v… cần phải thẳng tắp và sát chặt.
“Bần đạo” để tỏ rõ sự dòng giông con nhà nòi, “bần đạo” để rõ gà hiếu chiến và nhu nhược. “Bần đạo” cũng để rõ sự gan dạ và nhất là sức mạnh đi đôi với “Cáo kê”.
Bỏi thế cho nên xem gà mà bỏ quên “bần đạo” thật là thiếu sót.
Cũng tại xem ở “bần đạo” mà biết được gà có tài hay không, thí dụ như những “ác tinh’, những “độc biên” v.v…
8. Luận cách xem tướng “Tiền đạo”.
Nhìn mặt “tiển đạo” để “sư kê” đoán biết được những tài riêng của gà, những tinh hoa đem phổ biến trước mắt.
Gà có một bộ mặt tiền sáng sủa, sạch sẽ, gọn ghẽ, rõ nét, cần thiết nhất là trong suốt và móng vảy.

14

Đa sô’ gà có bộ ‘tiền đạo” sần sùi, dày cộm thì chậm, nếu không phải là vảy rồng lại thêm kém tài, bết bát. Tiền đạo cũng cho biết sự “tương khắc” vối địch thủ. Thường thường “tiền đạo” dùng trong việc đối ngoại hơn là đốì nội.
9. Luận cách xem tướng “Chi đạo”.
‘•Sư kê” tìm hiểu “chi đạo”, để quyết định bổ túc cho tiền đạo. Thí dụ: Tiền đạo có một vảy tốt, thuộc đòn nào đó. “Chi đạo” lại cho biết thêm đòi tài ấy có gọn gàng chắc chắn không, hoặc cái được cái mất, cái trúng cái trượt, mặc dầu vẫn được gọi là đòn tài, đòn cáo. Thí dụ như gà có “đệ II thần hổ đao” (cản cựa đâm) nhưng bết bát thay “chi đao” quá xấu, ngón ngọ 17 hoặc 16 vảy, ngón nội nát bét và ngắn. Tóm lại bàn chân không đủ vững để giữ thế thủ, vảy trên “chi đao” thưa thớt, gà vẫn có thể bị đâm độc hoặc “chi đao” có tật cũng vậy. Chi đạo tốt là Chi đạo được xếp vảy đều đặn lên nhau, không nên “đâu đầu mà nhịn miệng”, chi đạo phải dài đồng thòi mỏ rộng tứ phía để vững tấn.
Chi đạo cũng không nên chêm vào quá nhiều vảy dặm nhỏ, ngón nào cũng có, bạ đâu cũng dặm tứ tung, như vậy, sẽ không còn hình thù của Chi đạo tốt. Chi đạo mà có “liên giáp” không nên dùng.
10. Luận cách xem tướng và thế đá.
* Vai sách: là hai đầu cánh nhô cao hoặc có góc. Hai đầu cánh hẹp lại (nhìn phía trước) đồng thòi hai đầu cánh gô cao lên, đôi cánh đứng. Những gà như vậy ưa đá đòn trên, gần có đặc điểm như gà “đứng giọt mưa”.
– Nếu gà “đứng giọt mưa”, lại thêm đôi vai sách gô cao, thì dứt khoát đi trên, đá cao mặt mũi địch thủ, không chui luồn.
– Gà “đứng giọt mưa” mà trái lại đôi vai sệ xuống để thấy hình một bán nguyệt từ vai này qua vai kia vòng cung, ấy là gà thường đá cần địch thủ, nhưng ưa chui luồn xuống dưới, đá hầu.
– Đôi vai không sách (vai vòng cung) lại thêm tưống đòn cân, gà ấy làm sao mà đi trên đá mặt được, nó luôn chạy dưới, đá ngực, đá thân địch thủ.
– Trái với gà thế, có tướng nửa cao nửa thấp, lúc “giọt mưa” lúc cân bằng, đỗi cánh bằng ngang trên lưng. Gà này tùy theo địch thủ mà đá, biết xoay trở lúc trên lúc dưối, khi cao khi chui.
* Hở gối: Những vảy nhỏ chung quanh gôl bị hở rộng quá thưa thớt không khít chặt, hoặc sớm không ra hình thù vảy, chỉ thấy dáng vải nhưng bằng da thịt.
Gà bị hở gối có tật yếu gôi, đứng không vững ỏ nước khuya đôi khi đòn khó ngay địch.
* Liên kêm – Liên hậu – L ên ngón
Hàng kẽm có “liên giáp” không nên dùng, cũng vi liên giáp kẽm, gà có tật ngu dại. Tóm lại “hậu” là nền tảng cho “tiền đạo”, “kẽm” là nền tảng cho “sinh đạo” và “chi đạo” là nền tảng cho “tiền đạo” (quản gà) và “bần đạo” là gốc cho dòng giống.
Đồi thế những nền tảng và gốc gác phải rõ ràng phân minh không nên liên giáp, vì như vậy gọi là “nối giáp”, gà mất căn bản.
* Kết luận: Gà có “nôi hậu”, “nốì kẽm”, “nối ngón” không nên dùng ngoại trừ ngón ngọ vẫn dùng tốt.
– Bỏi lẽ, ngón ngọ là đưòng vảy của hàng nội xuống, hàng nội có liên giáp tất nhiên là tốt, tuy mang danh “chi đạo” nhưng nó là ngón “bổn mạng”, cùng đường của hàng Jiội, không nhiều thì ít vẫn tốt, khi ấy không gọi là “nối ngón” mà là nhật thần ngón hoặc liên giáp ngón.
– Ngón ngoại thuộc hàng vảy của hàng ngoại (thành), hàng thành có liên giáp đã khó chơi thì làm sao “chi đạo” thuộc hàng ấy lại tốt được, gọi là “liên giáp ngoại” và “nôi ngón”.

15

– Ngón nội và ngón thới chính nghĩa cua “chi đạo” lại càng không nên có “liên giáp”, nếu có không nên dùng, bởi “chi đạo” là nền tảng cho “tiền đạo” như đã nói, nhưng cái quan trọng cho sự dở nhiều dở ít theo thứ tự như sau:
+ Hậu đạo không đúng cách là bết nhất.
+ Hàng kẽm không đúng cách là bết vừa.
+ Hàng “chi đạo” không đúng cách là bết nhưng đôi khi vẫn dùng được nhò cong tưống và cách hàng khác quá tốt.
Vì vậy khi xem vảy biết được “tương sinh tương khắc” là nhò ở những điều nói trên, có những gà nhiều vảy hay vảy tài, nhưng trái lại những hàng vảy cơ bản, nền tảng bị phá vỡ, thì ấy là nó đã khắc với chính nó rồi. Cũng vì thế, iắm kẻ thích tìm gặp gà hai hàng trơn tại mặt tiền, chỉ cần “hậu đạo”, “sinh đạo” và “chi đạo” tốt là đủ, tránh phiền phức cho những “vảy kỵ”, “vảy khắc”.

Vảy gà ở “hàng thành” và “hàng quách” phải rõ ràng, phân minh, vảy lớn, vuông vắn, đứng quá thiếu, quá thừa mới tốt.
* Vảy độ:
Vảy độ đôi khi có một hàng, đôi khi hai hàng, nếu chân này một hàng, chân kia hai hàng thì dở, “hàng độ” và “hàng hậu” lấn hết chỗ, để không có “hàng kẽm”, thì xấu, rất khó ăn độ, “đường hậu” và “đưòng độ” đụng nhau thì nan giải lắm. “Hàng độ” luôn luôn nghiêng về mặt tiền thì tốt.
– Vảy kẽm sát cựa nhỏ, to dần đi lên gối, nếu hai hàng kẽm của hai chân thật giống nhau như đúc là quá tốt. “Kẽm” và “độ” cùng song song đi lên không thiếu nhau là tốt. Hàng độ có phân chia vảy độ ra thì phải thua.
– Chân hai hàng trơn tru, rõ ràng sạch sẽ, nếu tưống cũng tốt thì gà hay, đá có nhiều thế khác nhau.
– “Hàng độ” đóng nhiều hàng, vảy nhỏ lăn tăn, thì không tốt (độ tấm). “Hàng độ” đóng càng cao nhỏ dần và ngã về “hàng quách”, là đúng cách nhất. “Hàng độ” hai chân cao thấp không đều, coi chừng có thua.
– “Hàng kẽm” phải song song vối “hàng độ”, và dài hơn “hàng độ” lên tận gối mới tốt, khoẻ gà.
Hàng kẽm và độ đều nhau, song song, nhưng nếu kẽm thiếu một vảy với hàng độ, vảy thứ mấy, độ thứ ấy phải thua.
* Song khai: Một “hàng kẽm” và một “hàng độ” gọi là độ “song khai”.