Tạp chí công nghệ Việt Nam

Cách xem tướng gà ( P1 )

ĐÙI GÀ“Đùi dài, khoản ngắn chẳng sơ ai”Đùi được tính từ đầu gối trỏ lên đến hết, có nơi gọi là “tỏi gà”.Đùi phải dài và to, càng to…

thế nào là chụp ảnh món ăn đẹp cho các thương hiệu nhà hàng hoặc thiết kế brochure đẹp. thật sự bạn cần hiểu về marketing, truyền thông, social media