gà hay trứng có trước – câu hỏi kinh điển đã có đáp án