mỏ apatit lớn nhất ở trung du miền núi bắc bộ thuộc tỉnh nào